Posts Tagged ‘Żywienie cieląt’

Okres pojenia siarą

Żywienie cieląt w okresie odchowu powinno mieć przede wszystkim na celu szybkie uczynienie z nich zwierząt przeżuwających. Przy zapewnionym niezakłóconym i równomiernym wzroście zwierząt, przyśpieszony rozwój żwacza zmniejsza ryzyko zachorowań związanych z techniką żywienia. Wskutek stosunkowo małej pojemności przewodu pokarmowego, podawana pasza powinna zawierać dużo składników pokarmowych i być smakowita.Podczas pierwszego tygodnia życia, niezależnie od przyszłej metody żywienia, jedynym pokarmem cieląt jest siara. Należy tu dodać, że w ciągu kilku dni po wycieleniu mleko nie jest i tak przydatne do przerobu mleczarskiego. Skład siary odpowiada zapotrzebowaniu pokarmowemu nowo urodzonego cielęcia: zawiera ona dużo lekko strawnych składników pokarmowych oraz charakteryzuje się zwiększoną zawartością składników mineralnych, witamin i ciał obronnych. W pierwszym udoju siary zawartość białka wynosi 17?18%, z czego ponad połowę stanowią globuliny, i to głównie gamma-globuliny. Gamma-globuliny mogą być nośnikami ciał odpornościowych (immunologicznych) przeciwko różnym schorzeniom infekcyjnym dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Ilość gamma-globulin w siarze zależy od stopnia uodpornienia organizmu matki. W [czytaj dalej]